САНИТАРНИ АНТИБАКТЕРИАЛНИ ОБЛИЦОВКИ (И11)

Едно отлично ефективно и лесно за изпълнение решение, удобно за покритие на стените на: санитарни, хгиенни и мокри помещения, както и такива за преработка и съхранение на хранителни продукти Placsell Германия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА – ТУК