ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛНИ (И6)

Едно от най- ефективните решения за входа на вашия обект, с богата гама на възможности за управление с всички познати електронни средства, възможност за телескопично отваряне с цел пестене на пространсво V2 electronica Италия и EMFA Map Испания

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА – ТУК