КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА (И9)

Използването на богата гама от видове турникети и стоп системи за контрол, използване на всички познати системи за обозначение (картови, чипови, дистанционни и пр.) Manusa Испания, V2 и Came Италия, Master ingineros Испания.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА – ТУК